ఈ బ్లాగులోని విషయాలు అనుమతి లేనిదే కాపీచేయరాదని హెచ్చరించడమైనది.

చూస్తున్నారా ... తెలుగులో ఫేస్‌బుక్ జనరల్ నాలెడ్జి తెలంగాణ క్విజ్ ... ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్

22 జూన్, 2017

జూన్ 2017-9 (June 2017-9)(పోస్టు ద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు కావలసిన వారు ఇక్కడ చూడండి)
(గత పోటీపరీక్షల ప్రశ్నలు, ఎంపికచేసిన ప్రశ్నలు, విలువైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)

(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... జూన్ 2017-12345678,   మే 2017-1234, ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,

--------------------- Tags: Current affairs in telugu, current gk, June 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, saipraneeth in telugu, badminton in telugu, spelling b quiz in telugu, paris agreement in telugu, ----------------------

జూన్ 2017-8 (June 2017-8)(పోస్టు ద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు కావలసిన వారు ఇక్కడ చూడండి)
(గత పోటీపరీక్షల ప్రశ్నలు, ఎంపికచేసిన ప్రశ్నలు, విలువైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)

(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... జూన్ 2017-1234567,   మే 2017-1234, ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,

--------------------- Tags: Current affairs in telugu, current gk, June 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, saipraneeth in telugu, badminton in telugu, spelling b quiz in telugu, paris agreement in telugu, ----------------------

20 జూన్, 2017

జూన్ 2017-7 (June 2017-7)(పోస్టు ద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు కావలసిన వారు ఇక్కడ చూడండి)
(గత పోటీపరీక్షల ప్రశ్నలు, ఎంపికచేసిన ప్రశ్నలు, విలువైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)

(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... జూన్ 2017-123456,   మే 2017-1234, ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,

--------------------- Tags: Current affairs in telugu, current gk, June 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, saipraneeth in telugu, badminton in telugu, spelling b quiz in telugu, paris agreement in telugu, ----------------------

18 జూన్, 2017

భారతదేశ చరిత్ర క్విజ్ (Indian History Quiz)


(భారతదేశ చరిత్ర క్విజ్)
  1. .
  2.  
(పోస్టుద్వారా మా క్విజ్ పుస్తకాలు పొందగోరేవారు మనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసి మీ అడ్రస్ మరియు కావలసిన పుస్తకాల వివరాలను 9491 388 389కు మెసేజ్ చేయండి. ఇంటివద్దకే పుస్తకాలు పొందండి. పోస్టల్ పార్శిల్ చార్జీలు ఉచితం. మరిన్ని వివరాలకు ఇక్కడ చూడండి)
(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... భారతదేశ చరిత్ర క్విజ్ (301116),  భారతదేశ చరిత్ర క్విజ్ (121116), ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర క్విజ్ (160616), భారతదేశ చరిత్ర క్విజ్ (060316), భారతదేశ చరిత్ర క్విజ్ (090116), భారత జాతీయోద్యమం క్విజ్ (010815),
విభాగాలు: క్విజ్ ప్రశ్నలు, భారతదేశ చరిత్ర,

Tags: Telangana DSC, PG entrance questions, TSPSC Group 2, APPSC Group II, Indian history quiz in telugu, TS Constable Questions and Answers in Telugu, Police exams Quiz in Telugu, telugulogk, all subjects questions and answers in telugu, pdf, cckrao quiz, telugulogk,


16 జూన్, 2017

జూన్ 2017-6 (June 2017-6)(పోస్టు ద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు కావలసిన వారు ఇక్కడ చూడండి)
(గత పోటీపరీక్షల ప్రశ్నలు, ఎంపికచేసిన ప్రశ్నలు, విలువైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)

(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... జూన్ 2017-12345,   మే 2017-1234, ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,

--------------------- Tags: Current affairs in telugu, current gk, June 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, saipraneeth in telugu, badminton in telugu, spelling b quiz in telugu, paris agreement in telugu, ----------------------

15 జూన్, 2017

ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ 2017 (French Open 2017)(పోస్టు ద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు కావలసిన వారు ఇక్కడ చూడండి)
(గత పోటీపరీక్షల ప్రశ్నలు, ఎంపికచేసిన ప్రశ్నలు, విలువైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)

(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ 2016, ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ 2015,
విభాగాలు: టెన్నిస్,  2017, ఫ్రాన్స్,

--------------------- Tags: Current affairs in telugu, current gk, June 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, saipraneeth in telugu, badminton in telugu, spelling b quiz in telugu, paris agreement in telugu, ----------------------

14 జూన్, 2017

జూన్ 2017-5 (June 2017-5)(పోస్టు ద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు కావలసిన వారు ఇక్కడ చూడండి)
(గత పోటీపరీక్షల ప్రశ్నలు, ఎంపికచేసిన ప్రశ్నలు, విలువైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)

(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... జూన్ 2017-1234,   మే 2017-1234, ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,

--------------------- Tags: Current affairs in telugu, current gk, June 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, saipraneeth in telugu, badminton in telugu, spelling b quiz in telugu, paris agreement in telugu, ----------------------

12 జూన్, 2017

సి.నారాయణ రెడ్డి (C.Narayana Reddy)
(పోస్టు ద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు కావలసిన వారు ఇక్కడ చూడండి)
(గత పోటీపరీక్షల ప్రశ్నలు, ఎంపికచేసిన ప్రశ్నలు, విలువైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)

(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ...  
విభాగాలు: తెలంగాణ ప్రముఖులు, తెలుగు సినిమా,  రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, 1931,   2017,

--------------------- Tags: Current affairs in telugu, current gk, June 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, saipraneeth in telugu, badminton in telugu, spelling b quiz in telugu, paris agreement in telugu, ----------------------

11 జూన్, 2017

జూన్ 2017-4 (June 2017-4)(పోస్టు ద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు కావలసిన వారు ఇక్కడ చూడండి)
(గత పోటీపరీక్షల ప్రశ్నలు, ఎంపికచేసిన ప్రశ్నలు, విలువైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)

(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... జూన్ 2017-123,  5,   మే 2017-1234, ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,

--------------------- Tags: Current affairs in telugu, current gk, June 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, saipraneeth in telugu, badminton in telugu, spelling b quiz in telugu, paris agreement in telugu, ----------------------

9 జూన్, 2017

జూన్ 2017-3 (June 2017-3)(పోస్టు ద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు కావలసిన వారు ఇక్కడ చూడండి)
(గత పోటీపరీక్షల ప్రశ్నలు, ఎంపికచేసిన ప్రశ్నలు, విలువైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)

(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... జూన్ 2017-12,  4,   మే 2017-1234, ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,

--------------------- Tags: Current affairs in telugu, current gk, June 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, saipraneeth in telugu, badminton in telugu, spelling b quiz in telugu, paris agreement in telugu, ----------------------

8 జూన్, 2017

జూన్ 2017-2 (June 2017-2)


  1. .

(పోస్టు ద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు కావలసిన వారు ఇక్కడ చూడండి)
(గత పోటీపరీక్షల ప్రశ్నలు, ఎంపికచేసిన ప్రశ్నలు, విలువైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)

(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... జూన్ 2017-1,  3,  4,   మే 2017-1234, ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,

--------------------- Tags: Current affairs in telugu, current gk, June 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, saipraneeth in telugu, badminton in telugu, spelling b quiz in telugu, paris agreement in telugu, ----------------------

6 జూన్, 2017

జూన్ 2017 (June 2017)


  1. .

(పోస్టు ద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు కావలసిన వారు ఇక్కడ చూడండి)
(గత పోటీపరీక్షల ప్రశ్నలు, ఎంపికచేసిన ప్రశ్నలు, విలువైన సమాచారం అందించే పట్టికలు)

(సమాధానాల కోసం క్రింద నొక్కండి)
, , , , ,
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... జూన్ 2017-2,  3,  4,   మే 2017-1234, ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,

--------------------- Tags: Current affairs in telugu, current gk, June 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, saipraneeth in telugu, badminton in telugu, spelling b quiz in telugu, paris agreement in telugu, ----------------------

4 జూన్, 2017

మే 2017-4 (May 2017-4)


టైటిల్‌లో పొరపాటున టైపింగ్ అయిన 2016ను 2017గా పరిగణించగలరని మనవి
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... మే 2017-123,  ....ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,    డిసెంబరు 2016-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,


-------------------- ఎవరెస్టును 6 సార్లు అధిరోహించి ఈ ఘనత పొందిన తొలి భారతీయుడిగా అవతరించినది--లవ్‌రాజ్ సింగ్ ధర్మశక్తు తెదేపా జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైనది--నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా ఆర్థిక కమీషన్ చైర్మెన్‌గా ఎవరు నియమితులైనారు--గుండు సుధారాణి ఇటీవల మరణించిన తెలుగు సినిమా దర్శకుడు దాసరి నారాయణరావు రూపొందించిన ఆఖరి సినిమా--ఎర్రబస్సు ఇటీవల వార్తల్లోకి వచ్చిన డ్రాగన్ బ్రీత్ పేరు దేనికి సంబంధించినది--ఘాటైన మిరప రకం జాతీయ ఎస్సీ, ఎస్టీ కమీషన్ సభ్యుడీగా నియమితులైన తెలంగాణ వ్యక్తి--కె.రాములు 82 సం.ల వయస్సులో సార్వత్రిక పాఠశాల జాతీయసంస్థ నిర్వహించిన 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలో ప్రథమస్థానం పొందిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి--ఓం ప్రకాశ్ చౌతాలా ఎవరెస్టును 5 సార్లు అధిరోహించిన తొలి భారతీయ మహిళగా రికార్డు సృష్టించినది--అన్షు జంసెన్పా ఇటీవల బారతీయ రైల్వే ప్రారంభించిన విలాసవంతమైన రైలు తేజస్ ఏయే నగరాల మధ్యన ప్రయాణిస్తుంది--ముంబాయి-గోవా దక్షిణ భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా తెలంగాణలో ఏ నదీపరిసరాలను పర్యాటకప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు--మానేరు నది కాగ్ నివేదిక ప్రకారం 2016-17లో దేశంలో ఆదాయాభివృద్ధిలో ప్రథమస్థానంలో నిలిచిన రాష్ట్రం--తెలంగాణ "సచిన్ - ఏ బిలియన్ డ్రిమ్స్" సినిమా నిర్మాత--రవి ఛాగ్ చంద్‌కా మిసెస్ ఇండీయా ఇంతర్నేషనల్-2017 కిరీటం పొందినది--నీతూ అమెరికా ఇటీవల అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో కనుగొన్న బాక్టీరియాకు ఏ భారత రాష్ట్రపతి పేరు పెట్టబడింది--అబ్దుల్ కలాం జాతీయ మైనారిటీ కమీషన్ చైర్మన్‌గా ఎవరు నియమితులైనారు--గయారుల్ హసన్ ప్రపంచంలో అతి ఖరీదైన నగరంగా నిలిచిన గాంగ్జూ ఏ దేశంలో ఉంది--చైనా -------------------- Tags: May 2017 Current affairs in telugu, current gk, May 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, pdf, cckrao quiz, telugulogk, Quiz Questions in Telugu,

2 జూన్, 2017

తెలంగాణ క్విజ్ (Telangana Quiz)హోం
విభాగాలు: తెలంగాణ, క్విజ్ ప్రశ్నలు,


-------------------- 1969లో జీవో 36ను కొట్టివేసిన సుర్పీంకోర్టు ఫుల్‌బెంచ్ అధిపతి--హిదాయతుల్లా (TS SI Final 2017) ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటుకు తెలంగాణను ఆంధ్రలో ఎప్పుడు విలీనం చేశారు--నవంబరు 1, 1956 (TS LAWCET 2017) ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏ సం.లో జగిత్యాల మరియు సిరిసిల్లలను కల్లోలొత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించింది--1978 (TS SI Final 2017) ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్‌కు అధ్యక్షత వహించిన తొలి భారతీయ మహిళ--సరోజినీనాయుడు (TS LAWCET 2017) తెలంగాణ కథల సంకలనం "దస్త్రం" రచించినది--సంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ (TS SI Final 2017) తెలంగాణ ప్రాంతీయసమితి ఎక్కడ ఏర్పాటుచేయబడింది--ఇల్లందు (TS SI Final 2017) తెలంగాణ రాష్ట్రోద్యమాలు గ్రంథరచయిత--ఆదిరాజు వెంకటేశ్వరరావు (TS SI Final 2017) నిజామాబాదు పాతపేరు--ఇందూరు (TS Gurukul Teachers Prelims 2017) ప్రసిద్ధిగాంచిన వరంగల్ కోటను నిర్మించినవారు--కాకతీయులు (TS LAWCET 2017) రయ్యత్ దినపత్రిక సంపాదకుడు--మందుముల నరసింగరావు (TS Gurukul Teachers Prelims 2017) Previous Papers in Telugu, tspsc old papers, all about TSPSC, -------------------- Tags: Cinema persons information in telugu, Telugu CInema GK in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, pdf, cckrao quiz, telugulogk, Quiz Questions in Telugu,

30 మే, 2017

దాసరి నారాయణరావు (Dasari Narayana Rao)హోం
విభాగాలు:1942, 2017, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, తెలుగు సినిమా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రముఖులు, కేంద్రమంత్రులు,


-------------------- మే 4, 1942 న పాలకొల్లులో జననం తెలుగు సినిమా దర్శకుడు, నటుడు, రాజకీయనాయకుడు దర్శకరత్నగా పేరుపొందారు 151 సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు, 53 సినిమాలు తీశారు, 250కుపైగా సినిమాలలో పనిచేశారు అత్యధిక సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించి రికార్డు సృష్టించారు 1974లో తాతామనవడు సినిమాకు నంది అవార్డు పొందారు 1975లో స్వర్గం నరకం సినిమాకు ఉత్తమ చిత్రంగా బంగారు నంది బహుమతిని పొందారు. 1983లో మేఘ సందేశం చిత్రానికి గాను ఉత్తమ దర్శకుడిగా నంది అవార్డును పొందారు. 1984లో ఉదయం తెలుగు దినపత్రికను ప్రారంభించారు 1990 దశాబ్దిలో తెలుగుతల్లి రాజకీయపార్టీని స్థాపించారు 1990లో రఘుపతివెంకయ్య అవార్డు స్వీకరించారు 1992లో మామగారు చిత్రానికి గాను ఉత్తమ నటుడు నంది అవార్డును పొందారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రాజ్యసభకు ఎన్నికై, కేంద్రంలో బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు మే 30, 2017న హైదరాబాదులో మరణం Dasari Narayana Rao GK, about Dasari Narayana Rao, Dasari Narayana rao in Telugu, Biography of Dasari Narayana Rao, telugulo Dasari gurinchi, -------------------- Tags: Cinema persons information in telugu, Telugu CInema GK in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, pdf, cckrao quiz, telugulogk, Quiz Questions in Telugu,

29 మే, 2017

మే 2017-3 (May 2017-3)హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... మే 2017-12,  4,  ....ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,    డిసెంబరు 2016-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,


-------------------- మహిళల వన్డేలో తొలి వికెట్టుకు 320 పరుగుల భాగస్వామ్యం చేసి రికార్డు సృష్టించిన భారతీయ ఓపెనర్లు--దీప్తిశర్మ+పూనంరౌత్ ఇటీవల భారత్ పర్యటించిన మహమూద్ అబ్బాస్ ఏ దేశ అధ్యక్షుడు--పాలస్తీనా ఇటీవల ప్రారంభించిన దేశంలోనే అతిపొడవైన వంతెనకు ఎవరి పేరుపెట్టబడింది--భూపేన్ హజారికా ఇటీవల మరణించిన మౌనో కోయివిస్తో ఏ దేశ అధ్యక్షుడిగానూ, ప్రధానమంత్రిగానూ పనిచేశాడు--ఫిన్లాండ్ మే 28న జరిగిన సుదిర్మన్ కప్ విజేత--కొరియా 2017 ఎన్టీఆర్ సాహితీ పురస్కారం ఎవరికి లభించింది--రఘువీర్ చౌదరి ఇటీవల నీలంరంగు జాబితాలో చేరిన కొత్తవర్ణం--ఇన్‌మిన్ బ్లూ ఫోర్బ్స్ గ్లోబర్ గేమ్‌ ఛేంజర్స్ జాబితాలో అగ్రస్థానం పొందిన భారతీయుడు--ముకేశ్ అంబానీ ఇటీవల వార్తల్లోకి వచ్చిన వాన్నక్రై దేనికి సంబంధించినది--కంప్యూటర్ వైరస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నాటక అకాడమీ చైర్మెన్‌గా నియమితులైనది--గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ -------------------- Tags: May 2017 Current affairs in telugu, current gk, May 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, pdf, cckrao quiz, telugulogk, Quiz Questions in Telugu,

27 మే, 2017

శ్రీలంక (Sri Lanka)హోం
విభాగాలు: దేశాలు, శ్రీలంక,


-------------------- హిందూమహాసముద్రంలో భారతదేశం క్రిందుగా ఉన్న ద్వీపదేశం పరిపాలన రాజధాని శ్రీజయవర్థెనెపుర కొట్టె, వాణిజ్యరాజధాని రాజధాని కొలంబో, కరెన్సీ శ్రీలంకన్ రుపీ అధికార భాషలు సింహళీస్, తమిళం అత్యధిక మతస్థులు బౌద్ధులు 1948లో ఇంగ్లాండు నుంచి స్వాతంత్ర్యం పొందింది 1972 వరకు సిలోన్‌గా పిలువబడింది సార్క్, నామ్‌, జి-77, కామన్వెల్త్, ఐక్యరాజ్యసమితిలలో సభ్యదేశం ప్రపంచంలో తొలి మహిళా ప్రధాని (సిరిమావో నాయక భండారె)ను అందించిన దేశం శ్రీలంక 5° నుంచి 10° ఉత్తర అక్షాంశం, 79° నుంచి 82°తూర్పు రేఖాశం మధ్యలో ఉంది మన్నారు సింధూశాఖ, పాక్ జలసంధి శ్రీలంక, భారత్‌లను విడదీస్తుంది జాతీయపతాకంపై సింహం గుర్తు ఉంటుంది అధికారిక క్రీడ వాలీబాల్, జనాదరణ కల క్రీడ క్రికెట్ రబ్బరు, తేయాకు తోటల పెంపకానికి ప్రసిద్ధి చెందింది 2.02 జనాభాతో ప్రపంచంలో 57వ స్థానంలో ఉంది 65,610 చకిమీ వైశాల్యంలో ప్రపంచంలో 122వ స్థానంలో ఉంది శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు 1996లో ప్రపంచకప్ విజయం సాధించింది దాదాపు 30 సం.ల పాటు ఎల్టీటీఈతో సాగిన అంతర్యుద్ధ పోరు 2009లో ముగిసింది శ్రీలంకకు చెందిన ముత్తయ్య మురళీధరన్ టెస్టులలోనూ, వన్డేలలోనూ అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు మైత్రిపాల సిరిసేన, ప్రధానమంత్రి రానిల్ విక్రమసింఘె Srilanka Quiz, Srilanka GK in Telugu, Srilanka information, Srilanka samacharam, countries information in telugu, deshalu samacharam telugulo, -------------------- Tags: Kurnool District in telugu, Kurnool Dist GK in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, pdf, cckrao quiz, telugulogk, Quiz Questions in Telugu,

24 మే, 2017

కర్నూల్ జిల్లా (Kurnool District)హోం
కర్నూల్ జిల్లా వ్యాసంకై ఇక్కడ చూడండి
విభాగాలు: ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలు, కర్నూలు జిల్లా,


-------------------- ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 13 జిల్లాలలో ఒకటి ఉత్తరాన తెలంగాణ, పశ్చిమాన కర్ణాటక రాష్ట్రాలు సరిహద్దులుగా ఉన్నాయి. తూర్పున ప్రకాశం జిల్లా, దక్షిణాన అనంతపురం జిల్లా, ఆగ్నేయాన కడప జిల్లా సరిహద్దులుగా ఉన్నాయి ఉత్తరాన తుంగభద్ర, కృష్ణానదులు సరిహద్దుగా ప్రవహిస్తున్నాయి జిల్లాలో 54 రెవెన్యూ మండలాలు, 14 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలున్నాయి 2011 లెక్కల ప్రకారం జిల్లా జనాభా 40,46,601 జిల్లా వైశాల్యం 17,658 చకిమీ రెవెన్యూ డివిజన్లు కర్నూల్, నంద్యాల, ఆదోని జిల్లాలో ఒక నగరపాలక సంస్థ (కర్నూలు), 4 పురపాలక సంఘాలు (నంద్యాల్, ఆదోన్, ఎమ్మిగనూరు, డోన్) ఉన్నాయి కర్నూలు నగరం అక్టోబరు 1, 1953 నుంచి నవంబరు 1, 1956వరకు ఆంధ్రరాష్ట్ర రాజధానిగా పనిచేసింది జిల్లాలో శ్రీశైలం, మంత్రాలయం, అహోబిలం, మహానంది, యాగంటి లాంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు కలవు కృష్ణానదిపై శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిర్మించబడింది పోతులూరి వీరబ్రహ్మం, ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి, గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు, దామోదరం సంజీవయ్య, కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖులు.Kurnoll DIst GK, Kurnool District information in telugu, Kurnool quiz, AP District Quiz, A to Z quiz, quiz in telugu -------------------- Tags: Kurnool District in telugu, Kurnool Dist GK in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, pdf, cckrao quiz, telugulogk, Quiz Questions in Telugu,

22 మే, 2017

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2017 (IPL 2017)హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... IPL-123456,  7,  8,  9,
విభాగాలు: క్రికెట్ 2017,


-------------------- ఐపీఎల్ టోర్నీల పరంపరలో 2017 టోర్నీ 10వది ఐపీఎల్-10 టోర్నీ విజేత ముంబాయి ఇండియన్స్ ముంబాయి ఇండీయన్స్ జట్టు ఐపీఎల్ టోర్నీ సాధించడం ఇది మూడవసారి, పూనె జట్టు ఫైన మ్యాచ్ ఆడటం ఇది తొలిసారి పైనల్లో ముంబాయి ఇండియన్స్ జట్టు రైజింగ్ పూనె సూపర్‌జెయింట్ పై ఒక్క పరుగు తేడాతో విజయం సాధించింది టోర్నీ సాధించిన ముంబాయి ఇండియన్స్ జట్టు సారథి రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్-10 ఫైనల్ మ్యాచ్ హైదరాబాదులోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగింది ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్‌మెన్ స్టీవెన్ స్మిత్ (పూనె) 51 పరుగులు ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ ఎంజి జాన్సన్ (ముంబాయి) 3 వికెట్లు గత టోర్నీ (2016) విజేత సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఐపీఎల్-10 టోర్నీల్ ఏప్రిల్ 5 నుంచి మే 21 వరకు జరిగింది ఐపీఎల్ టోర్నీల్ టి-20 ఫార్మట్‌లో కొనసాగింది ఐపీఎల్-10 టోర్నీలో జరిగిన మొత్తం మ్యాచ్‌ల సంఖ్య 60 ఐపీఎల్-10లో అత్యధిక పరుగులు (ఆరెంజ్ క్యాప్ విజేత) చేసినది డేవిడ్ వార్నర్ (సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్) 641 పరుగులు ఐపీఎల్-10లో అత్యధిక వికెట్లు తీసినది (పర్పుల్ క్యాప్ విజేత) భువనేశ్వర్ కుమార్ (సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్) 26 వికెట్లు ఐపీఎల్ టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్ హైదరాబాదులో జరగడం ఇది తొలిసారి ఐపీఎల్-10లో తొలి హాట్రిక్ చేసినది సామ్యూల్ బద్రీ (రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగుళూరు) ఈ టోర్నీలో ఆడుతూ టి-20లో 10వేల పరుగులు పూర్తిచేసిన క్రికెటర్ క్రిస్ గేల్ (రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగుళూరు) ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక పరుగులతో విజయం సాధించిన జట్టు ముంబాయి ఇండీయన్స్ (146 పరుగులతో విజయం) ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్ పై ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యల్ప స్కోరు చేసిన జట్టు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగుళూరు (49 పరుగులు) కోల్‌కత నైట్ రైడర్స్ పై ఈ టోర్నీలో రద్దయిన ఏకైక మ్యాచ్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ మరియు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగుళూరుతో జరగాల్సిన మ్యాచ్ ఈ టోర్నీ ఆడుతూ 100 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు పూర్తిచేసిన క్రికెటర్ క్రిస్ గేల్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అతివేగవంతమైన అర్థసెంచరీ చేసిన బ్యాట్స్‌మెన్ సునీల్ నారినె (కోల్‌కత నైట్ రైడర్స్) 15 బంతుల్లో, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగుళూరుపై ఈ టోర్నీలో నమోదైన సెంచరీలు 5, హాట్రిక్‌లు 3 ఐపీఎల్ టోర్నీలో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టినది మాక్స్‌వెల్ (పంజాబ్)Indian Premier League Quiz General Knowledge, cricket quiz, IPL Quiz, A to Z quiz, quiz in telugu -------------------- Tags: cricket in telugu, IPL 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, pdf, cckrao quiz, telugulogk, Quiz Questions in Telugu,

19 మే, 2017

వార్తల్లో వ్యక్తులు (Persons in News)హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... మే 2017-12,  4,  ....ఏప్రిల్ 2017-1234,     మార్చి 2017-1234,    ఫిబ్రవరి 2017-123456,   జనవరి 2017-123456,    డిసెంబరు 2016-123456,  
విభాగాలు: 2016, 2017,


-------------------- అనిల్ దావె → మే 18న మరణించిన కేంద్రమంత్రి Anil Dave అన్షు జంసెన్పా → ఎవరెస్టును 4సార్లు అధిరోహించిన తొలి మహిళగా రికార్డు సృష్టించింది ఆచార్య బాలకృష్ణ → ప్రపంచ వనమూలిక ఎన్‌సైక్లోపీడియా రచయిత కపిల్ దేవ్ → ఢిల్లీలోని మేడం టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో మైనపు విగ్రహం ఆవిష్కరించబడింది Kapil dev కె.కె.శర్మ → ఇటీవల మరణించిన సినిమా నటుడు చందాకొచ్చర్ → ఉడ్రోవిల్సన్ అవార్డు పొందిన ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎండి&సీఈఓ Chanda Kochar చంద్రబాబునాయుడు → ట్రాన్స్‌ఫార్మేటివ్ ఛీప్‌మినిష్టర్ అవార్డు పొందిన ముఖ్యమంత్రి Chandrababu Naidu డెన్నిస్ స్వామి → ఇటీవల మరణించిన తొలితరం బాక్సింగ్ ఆటగాడు Dennis Swamy దున్నజయ → ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అవార్డు పొందిన నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన నర్స్ Dunna Jaya దేవవ్రత్ ఆనంద్ → మారరైన్‌తీ అతిపెద్ద విగ్రహాన్ని చేసి గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించిన ముంబాయి చెఫ్ Dev vrath Anand నందిని సిద్ధారెడ్డి → తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి చైర్మెన్‌గా నియమితులైనారు Nandini Sidhareddy పీఆర్ రామసుబ్రమణియం రాజా → ఇటీవల మరణించిన రామ్‌కో పారిశ్రామిక గ్రూపు చైర్మెన్ భజరంగ్ పూనియా → ఆసియా రెజ్లింగ్ చాంప్‌లో స్వర్ణం పొందిన భారతీయుడు మల్లికార్జున ఖర్గే → పబ్లిక్ అక్కౌంట్స్ కమిటి చైర్మెన్‌గా నియమితులైనారు Mallikarjuna Kharge ముకేష్ అంబానీ → ఫోర్బ్స్ గ్లోబర్ గేమ్‌ ఛేంజర్స్ జాబితాలో అగ్రస్థానం పొందిన భారతీయుడు Mukhesh Ambani మూన్ జె ఇన్ → దక్షిణ కొరియా నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు రాజ్‌గౌరీ పవార్ → ఐక్యూలో అత్యంత ప్రతిభను చూపిన భారత సంతతి బాలిక రాముద్రి సోమేశ్వరరావు → ప్రపంచ పారా అథ్లెటిక్ గ్రాండ్‌ప్రిలో స్వర్ణం పొందిన ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడాకారుడు రీమాలాగూ → మే 18న మరణించిన బాలీవుడ్ నటి వి.వి.ఎస్.లక్ష్మణ్ → ఇటీవల ఎంసిసిచే జీవితకాల గౌరవ సభ్యత్వం పొందిన భారతీయ క్రికెటర్ V.V.S.Laxman సచిన్ టెండుల్కర్ → ఆసియా ఫెలోషిప్ అవార్డు అందుకున్న భారత మాజీ క్రికెటర్ Sacin tendulkar -------------------- Tags: May 2017 Current affairs in telugu, current gk, May 2017 current affairs in Telugu, 2017 Questions and Answers in Telugu, current gk in Telugu, telugulogk, current news information in telugu, pdf, cckrao quiz, telugulogk, Quiz Questions in Telugu,

విషయసూచిక

శాస్త్రాలు:
భౌగోళికశాస్త్రము, చరిత్ర, రాజనీతిశాస్త్రము, ఆర్థికశాస్త్రము, భౌతికశాస్త్రము, రసాయనశాస్త్రము, జీవశాస్త్రము, గణితశాస్త్రము, మనస్తత్వశాస్త్రము,

భారతదేశ వ్యక్తులు, శాస్త్రవేత్తలు, క్రీడాకారులు, అవార్డు గ్రహీతలు,

క్రీడాకారులు, బ్యాడ్మింటన్, క్రికెట్, ఫుట్‌బాల్, హాకీ, టెన్నిస్,

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, బీహార్, ఢిల్లీ, గుజరాత్, హర్యానా, జమ్మూకాశ్మీర్, ఝార్ఖండ్, కర్ణాటక, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, పంజాబ్, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమబెంగాల్,

భారతదేశము, ఆస్ట్రేలియా, చైనా, ఇంగ్లాండు, ఫ్రాన్సు, ఇటలీ, జపాన్, పాకిస్తాన్, రష్యా, శ్రీలంక, అమెరికా,

ఇతరములు:
సినిమా, హిందూమతము, సంగీతం, కొటేషన్లు, సంవత్సరాలు,

Ad