ఈ బ్లాగులోని విషయాలు అనుమతి లేనిదే కాపీచేయరాదని హెచ్చరించడమైనది.

చూస్తున్నారా ... "CCKRao GK" యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఆడియో లేకుండా విద్యార్థులకు తక్కువ మొబైల్ డేటా ఖర్చయ్యేటట్లుగా లో రెజ్యులేషన్, నాణ్యమైన ప్రశ్నలతో కరెంట్ అఫైర్స్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి ప్రశ్నల వీడియోలు

25 సెప్టెంబర్, 2018

మీకు తెలుసా ? 260918 (Did you Know ? 260918)


హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: First Attorney General of India M.C.Setalvad భారతదేశపు మొట్టమొదటి అటార్నీజనరల్ ఎం.సి.సెతల్వాడ్ ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

మీకు తెలుసా ? 250918 (Did You Know ? 250918)


హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Rashtreeya Swayam Sevak Sangh founder K.B.Hegdevar ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

24 సెప్టెంబర్, 2018

మీకు తెలుసా ? 240918 (Did You Know ? 240918)


హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Sthanakvasi sect belogs to jainism ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

21 సెప్టెంబర్, 2018

మీకు తెలుసా ? 210918 (Did you Know ? 210918)

హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: 15th Finance Commission Chairman N.K.Singh Nand Kishore Singh ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

20 సెప్టెంబర్, 2018

మీకు తెలుసా ? 200918 (Did You Know ? 200918)

హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Bihu Dance traditional Dance of Assam అస్సాం రాష్ట్ర జానపద నృత్యం బిహు ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

19 సెప్టెంబర్, 2018

మీకు తెలుసా ? 190918 (Did You Know ? 190918)

హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Chalukya Temples Navabrahma Temples at Alampur in Jogulanba gadwal District Tungabhadra River ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

17 సెప్టెంబర్, 2018

మీకు తెలుసా ? 170918 (Did You Knoe ? 170918)


హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Andhra Leader in Gadhar Party Darshi Chenchaiah / Chenchayya ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

PSLV C-42


హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... శ్రీహరికోట ప్రయోగకేంద్రం, PSLV C-36,
విభాగాలు: భారత అంతరిక్ష రంగం, సైన్స్ & టెక్నాలజీ,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: PSLV C 42 ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

15 సెప్టెంబర్, 2018

మీకు తెలుసా ? 150918 (Did You Know ? 150918)


హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Father of Indian unrest Bal Gangadhar Tilak ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

14 సెప్టెంబర్, 2018

పాఠకులకు శుభవార్త


మా బ్యాంక్ అక్కౌంట్, బ్రాంచి, పేరు, ఫోన్ నెంబరు, అడ్రస్, పుస్తకాల వివరాలు, ధరలు తదితర సమాచారంకై ఇక్కడ నొక్కండి. మా అన్ని పుస్తక వివరాలకై ఇక్కడ చూడండి
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

11 సెప్టెంబర్, 2018

మీకు తెలుసా ? 110918 (Did You Know ? 110918)

హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Mithali Raj Indian cricketer and the captain of the Indian women's cricket team in Tests and ODI she is the highest run-scorer in women's international cricket and the only female cricketer to surpass the 6,000 run mark in WODIs She is the first player to score 7 consecutive 50s in ODIs Raj also holds the record for most half-centuries in WODIs Mithali Raj became the first player from India (either male or female) to score 2000 runs in T20Is and also set the milestone for becoming the first woman cricketer to reach 2000 T20I runsRaj is the only player (male or female) to have captained India in more than one ICC ODI World Cup final, doing so twice in 2005 and 2017 ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

2018 అమెరికన్ ఓపెన్ (2018 US Open)

 
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు:  టెన్నిస్,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: US Open Tennis 2018 winners list ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

9 సెప్టెంబర్, 2018

నవోమి ఒసాకా (Naomi Osaka)

 
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... విభాగము: టెన్నిస్,
విభాగాలు: టెన్నిస్ క్రీడాకారులుజపాన్,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: US Open Tennis 2018 Womens single Naomi Osaka of japan ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

కాళోజీ నారాయణరావు (Kaloji Narayan Rao)

హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: తెలంగాణ ప్రముఖులు,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Kaloji Narayan Rao GK biography bits ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

7 సెప్టెంబర్, 2018

4 పుస్తకాల పునర్ముద్రణలు విడుదల


హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... పోస్టుద్వారా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ పుస్తకాలు పొంది విధం,
విభాగాలు: CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జికె పుస్తకాలు,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: CCKRao Quiz and GK Books news editions released ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

5 సెప్టెంబర్, 2018

మీకు తెలుసా ? 050918 (Did You Know ? 050918)

హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Mahatma Gandhi assasination time 5.17 PM ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

2 సెప్టెంబర్, 2018

ఆగస్టు 2018 కరెంట్ అఫైర్స్ క్విజ్ (August 2018 Current Affairs)

4వ పాయింటులో "క్రీడలలో" బదులుగా "ఆసియా క్రీడలలో"గా అర్థం చేసుకోగలరని మనవి.
హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... ఆగస్టు 20181 (Y), 2 (Y),  జూలై 2018-1 (Y),  2 (Y),  3 (Y),  4 (Y),  5 (Y),   జూన్ 2018-13 (Y),  4,  5 (Y),  6 (Y),  మే 2017-1 (Y), 2 (Y),  3 (Y),  4 (Y),  5 (Y), 6 (Y), 7, ఏప్రిల్ 2018-1(Y)2(Y),  4,  56,  7,  8,  మార్చి 2018-1234 (Y)567,  89 (Y), 10(Y), మార్చి 2018 మాసంలో వార్తల్లో వ్యక్తులు (Y)ఫిబ్రవరి 2018-123456జనవరి 2018-1235   (Y= Youtube)
విభాగాలు: 2018, భారతదేశ రాజకీయాలు,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: August 2018 Current Affairs ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

1 సెప్టెంబర్, 2018

యూట్యూబ్‌లో జనరల్ నాలెడ్జికి సంబంధించిన మా కొత్త వీడియోలు
(పోటీపరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులను దృష్టిలో ఉంచుకొని అతి తక్కువ నెట్ / మొబైల్ డేటా వినియోగమయ్యేటట్లుగా "లో రెజ్యులేషన్‌"తో ఉన్న నాణ్యమైన ప్రశ్నలతో కూడిన వీడియోలు)
ఇవి కూడా చూడండి ... CCKRao GK యూట్యూబ్ ఛానెల్  (అన్ని వీడియోల వివరాలు)
విభాగాలు:

ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్ పుస్తకం ఆవిష్కరణ

పుస్తకం పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్
ప్రత్యేకత ప్రతిపేజీలో  ఒక అంశంపై పాయింట్ల వారీ సమాచారం
ధరరు. 56/-
పేజీలు126
కోడ్ సంఖ్య019
ఈ రోజు తేది 01-09-2018 నాడు జిల్లా ఆడిటు అధికారి, మహబూబ్‌నగర్ శ్రీ పసుపులేటి సుధాకర్ గారిచే "ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్" పుస్తకం ఆవిష్కరణ జరిగిందని చెప్పుటకు సంతోషిస్తున్నాము. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన మా పాఠక అభిమానులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఏపి వి పుస్తకాన్ని అన్నిపోటీపరీక్షలకు ఉపయోగపడేవిధంగా రూపొందించినాము. అతిముఖ్యమైన ప్రశ్నలు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై గతంలో వివిధ పోటీపరీక్షలలో వచ్చిన ప్రశ్నలు, పలు నాణ్యమైన పుస్తకాలలోని ముఖ్యమైన సమాచారంతో ఈ పుస్తకాన్ని రచించి విడుదల చేస్తున్నాము. మా అన్ని పుస్తకాల వలే ఈ పుస్తకాన్ని కూడా మా పాథక అభిమానులు ఆదరిస్తారని భావిస్తున్నాము.

ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్ పుస్తకం ప్రత్యేకతలు:
  • ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన అన్ని అంశాలు (భూగోళశాస్త్రం, చరిత్ర, రాజకీయాలు, ఆర్థికం, సంస్కృతి, సాహిత్యం, క్రీడలు, పునర్వ్యవస్థీకరణ తదితరాలు) పొందుపర్చినాము
  • ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సంబంధించి గతంలో వివిధ పోటీపరీక్షలలో వచ్చిన ప్రశ్నలు మరియు అతి ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు
    ప్రశ్నల వెంటనే సమాధానాలు
  • ప్రతిపేజీలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సంబంధించిన ఒక అంశంపై పాయింట్లవారీ సమాచారం
  • పుస్తకం చివరిలో ముఖ్యమైన సమాచారం అందించే పట్టికలు
  • ధర రూ.56/-, పేజీలు 128
  •  ప్రతులకు: కాల్ చేయండి 9491 388 389 లేదా ఇక్కడ చూడండి 
విషయసూచిక:
ఆంధ్రప్రదేశ్ భూగోళశాస్త్రము (పేజీ 3), ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర (పేజీ 23), ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు (పేజీ 79), ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికవ్యవస్థ (పేజీ 87), ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడలు (పేజీ 92), ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కృతి (పేజీ 93), ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్యం (పేజీ 96), ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇతర సమాచారం (పేజీ 103), ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్టికలు (పేజీ 108)

ప్రతిపేజీలో పాయింట్లవారీ సమాచారం:


Tags:CCKRao Series Quiz Books

30 ఆగస్టు, 2018

మీకు తెలుసా ? 300818 (Did you Know ? 300818)

హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Jamanlal Bajaj industrilist and freedom fighter serves as treasurer to Indian National COngress Party ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

28 ఆగస్టు, 2018

మీకు తెలుసా ? 280818 (Did You Know ? 280818)

హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Founder of DMK C N Annadurai ద్రవిడ మున్నేట కజగం పార్టీ స్థాపకుడు సి.ఎన్.అన్నాదురై ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

26 ఆగస్టు, 2018

మీకు తెలుసా ? 260818 (Did You Know ? 260818)

హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: tebhaga movement associated with West Bengal peasants movement in bengal ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

25 ఆగస్టు, 2018

2018 ఆసియా క్రీడలు (2018 Asian Games)


హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: 2018, క్రీడలు,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- abount Dipa Karmakar, tripura Sport Person ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

23 ఆగస్టు, 2018

కులదీప్ నయ్యర్ (Kuldip Nayar)


హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: వ్యక్తులు, 2018,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- abount Kuldip Nayar Journalist and High Commissioner to Braitain Born in Sialkot ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

22 ఆగస్టు, 2018

మీకు తెలుసా ? 220818 (Did You Know ? 220818)

హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: Asian games organised highest times by Thailand అత్యధికసార్లు ఆసియా క్రీడలను నిర్వహించిన దేశం థాయిలాండ్ ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

21 ఆగస్టు, 2018

మీకు తెలుసా ? 210818 (Did You Know ? 210818)


హోం
ఇవి కూడా చూడండి ... 
విభాగాలు: మీకు తెలుసా?,
ఫేస్‌బుక్ పేజీలు →    తెలుగులో జికె          తెలంగాణ క్విజ్       ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్  
మా యూట్యూబ్ ఛానెల్ → CCKRaoGK

Tags: Generak Knowldge tables in Telugu, India GK in Telugu, --------------------------------- Tags: First Gold to India in 18th Asian games bajarang punia ----------------------

మా CCKRao జనరల్ నాలెడ్ఝి సీరీస్ ప్రచురిత క్విజ్ పుస్తకాలు
పోస్టుద్వారా (పోస్టల్ చార్జీలు ఉచితం) మా CCKRao సీరీస్ క్విజ్ మరియు జనరల్ నాలెడ్జి పుస్తకాలు కాలవసినవారు ఇక్కడ చూడండి.

విషయసూచిక

శాస్త్రాలు:
భౌగోళికశాస్త్రము, చరిత్ర, రాజనీతిశాస్త్రము, ఆర్థికశాస్త్రము, భౌతికశాస్త్రము, రసాయనశాస్త్రము, జీవశాస్త్రము, గణితశాస్త్రము, మనస్తత్వశాస్త్రము,

భారతదేశ వ్యక్తులు, శాస్త్రవేత్తలు, క్రీడాకారులు, అవార్డు గ్రహీతలు,

క్రీడాకారులు, బ్యాడ్మింటన్, క్రికెట్, ఫుట్‌బాల్, హాకీ, టెన్నిస్,

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, బీహార్, ఢిల్లీ, గుజరాత్, హర్యానా, జమ్మూకాశ్మీర్, ఝార్ఖండ్, కర్ణాటక, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, పంజాబ్, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమబెంగాల్,

భారతదేశము, ఆస్ట్రేలియా, చైనా, ఇంగ్లాండు, ఫ్రాన్సు, ఇటలీ, జపాన్, పాకిస్తాన్, రష్యా, శ్రీలంక, అమెరికా,

ఇతరములు:
సినిమా, హిందూమతము, సంగీతం, కొటేషన్లు, సంవత్సరాలు,

Ad

GSV

My title page contents