ఈ బ్లాగులోని విషయాలు అనుమతి లేనిదే కాపీచేయరాదని హెచ్చరించడమైనది.

చూస్తున్నారా ... ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్తలు 2014, 2013, 2012, 2011 , 2010, 2009, ...
తెలంగాణ వార్తలు- 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

22 ఆగస్టు 2014

చెన్నై (Chennai)

(చెన్నై స్థాపక దినం సందర్భంగా)
(సమాధానాల కొరకు బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండిలేదా అన్ని ప్రశ్నల క్రిందుగా చూడండి )
 1. -- .
 2. -- .
 3. -- .
 4. -- .
 5. -- .
 6. -- .
 7. -- .
 8. -- .
 9. -- .
 10. -- .
.
ఇవి కూడా చూడండి ... చెన్నై-2,
విభాగాలు: భారతదేశ నగరాలు,   తమిళనాడు,   చెన్నై, 

21 ఆగస్టు 2014

సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్ (Subrahmanyan Chandrasekhar)

(సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్ వర్థంతి సందర్భంగా)
(సమాధానాల కొరకు బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి లేదా అన్ని ప్రశ్నల క్రిందుగా చూడండి)
 1. -- .
 2. -- .
 3. -- .
 4. -- .
 5. -- .
 6. -- .
 7. -- .
 8. -- .
 9. -- .
 10. -- .
.
విభాగాలు: శాస్త్రవేత్తలు,   నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలు,   ఖగోళశాస్త్రం,   1910,   1995,  

20 ఆగస్టు 2014

రాజీవ్ గాంధీ (Rajiv Gandhi)

(రాజీవ్ గాంధీ జన్మదినం సందర్భంగా)
(సమాధానాల కొరకు బాక్సుపై మౌజ్ కర్సర్ పెట్టండి లేదా అన్ని ప్రశ్నల క్రిందుగా చూడండి)
 1. -- .
 2. -- .
 3. -- .
 4. -- .
 5. -- .
 6. -- .
 7. -- .
 8. -- .
 9. -- .
 10. -- .

18 ఆగస్టు 2014

విజయలక్ష్మి పండిత్ (Vijaya Lakshmi Pandit)

(విజయలక్ష్మి పండిత్ జన్మదినం సందర్భంగా)
(సమాధానాల కోసం తెల్ల బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి లేదా అన్ని ప్రశ్నల క్రిందుగా చూడండి)
 1. --
 2. --
 3. --
 4. --
 5. --
 6. -
 7. --
 8. --
 9. --
 10. --
.

విజయలక్ష్మి పండిత్ వ్యాసం కొరకు ఇక్కడ చూడండి.

విభాగాలు: భారతదేశ రాజకీయ నాయకులుఉత్తరప్రదేశ్ వ్యక్తులు,  భారతదేశ దౌత్యవేత్తలు, 1900లో జన్మించినవారు, 1990లో మరణించినవారు,

17 ఆగస్టు 2014

శ్రీకృష్ణుడు (Sri Krishna)

(శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా)
విభాగాలు: హిందూమతము,

16 ఆగస్టు 2014

ఫీల్డ్స్ మెడల్ (Fields Medal)

(సమాధానాల కోసం తెల్ల బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి లేదా అన్ని ప్రశ్నల క్రిందుగా చూడండి)
 1. --
 2. --
 3. --
 4. --
 5. --
 6. --
 7. --
 8. --
 9. --
 10. --
.

విభాగాలు: అవార్డులు

15 ఆగస్టు 2014

భారత స్వాతంత్ర్య దినం (Indian Independence Day)


 1. -- .
 2. -- .
 3. -- .
 4. -- .
 5. -- .
 6. -- .
 7. -- .
 8. -- .
 9. -- .
 10. -- .
.
విభాగాలు: భారతదేశ చరిత్ర,   ఆగస్టు 15,   1947,  

14 ఆగస్టు 2014

అట్లాంటిక్ చార్టర్ (Atlantic Charter)


(సమాధానలకోసం తెల్ల బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి లేదా అన్ని ప్రశ్నల క్రిందుగా చూడండి)
 1. --
 2. --
 3. --
 4. --
 5. --
 6. --
 7. --
 8. --
 9. --
 10. --
  విభాగాలు: 1941, ప్రపంచ చరిత్ర,