ఈ బ్లాగులోని విషయాలు అనుమతి లేనిదే కాపీచేయరాదని హెచ్చరించడమైనది.

చూస్తున్నారా ... తెలుగులో ఫేస్‌బుక్ జనరల్ నాలెడ్జి తెలంగాణ క్విజ్ ... ఆంధ్రప్రదేశ్ క్విజ్

17 ఏప్రిల్, 2015

జింబాబ్వే (Zimbabwe)

(ఏప్రిల్ 18 - జింబాబ్వే స్వాతంత్ర్య దినం సందర్భంగా)
సమాధానాలకోసం తెల్ల బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి లేదా అన్ని ప్రశ్నలక్రిందుగా చూడండి
 1. --
 2. --
 3. --
 4. --
 5. --
 6. --
 7. --
 8. --
 9. --
 10. -- .
విభాగాలు: దేశాలు.
Tags: Countries Quiz in Telugu, Quiz Questions in Telugu, తెలుగులో దేశాల క్విజ్

16 ఏప్రిల్, 2015

కందుకూరి వీరేశలింగం (Kandukuri Veereshalingam)

(కందుకూరి వీరేశలింగం జన్మదినం సందర్భంగా)
 (సమాధానాల కొరకు బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి)
 1. -- .
 2. -- .
 3. -- .
 4. -- .
 5. -- .
 6. -- .
 7. -- .
 8. -- .
 9. -- .
 10. -- .
విభాగాలు:  ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యక్తులు,   చరిత్ర,   తూర్పు గోదావరి జిల్లా,   రాజమండ్రి,    1848,   1919,  

15 ఏప్రిల్, 2015

మహాసముద్రాలు (Oceans)


(సమాధానాల కొరకు బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి లేదా అన్ని ప్రశ్నల క్రిందుగా చూడండి)
 1. -- .
 2. -- .
 3. -- .
 4. -- .
 5. -- .
 6. -- .
 7. -- .
 8. -- .
 9. -- .
 10. -- .

విభాగాలు ... భూగోళశాస్త్రము,

14 ఏప్రిల్, 2015

అబ్రహాం లింకన్ (Abraham Lincoln)

(ఏప్రిల్ 15 - అబ్రహం లింకన్ వర్థంతి సందర్భంగా)
(సమాధానాల కోసం తెల్ల బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి లేదా అన్ని ప్రశ్నల క్రిందుగా చూడండి)
 1. --
 2. --
 3. --
 4. --
 5. --
 6. --
 7. --
 8. --
 9. --
 10. -- .
విభాగాలు: వ్యక్తులు,   అమెరికా,   1809,   1865,

13 ఏప్రిల్, 2015

అంబేద్కర్ (Ambedkar)

(ఏప్రిల్ 14 - అంబేద్కర్ జన్మదినం సందర్భంగా)
(సమాధానాల కోసం తెల్ల బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి లేదా అన్ని ప్రశ్నల క్రిందుగా చూడండి)


 1. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ఎప్పుడు జన్మించారు-- .
 2. అంబేద్కర్ పూరి పేరు-- .
 3. అంబేద్కర్ ఎవరిని తన గురువుగా చెప్పుకున్నాడు-- .
 4. అంబేద్కర్ స్థాపించిన పత్రికలు-- .
 5. అంబేద్కర్ - మహాత్మాగాంధీల మధ్య పూనా ఒడంబడిక ఎప్పుడు కుదిరింది-- .
 6. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తొలి కేబినేట్‌లో అంబేద్కర్ నిర్వర్తించిన మంత్రిత్వశాఖ-- .
 7. అంబేద్కర్‌కు భారతరత్న అవార్డు ఏ సంవత్సరానికి లభించింది-- .
 8. అంబేద్కర్ 1956లో బౌద్ధమతాన్ని స్వీకరించిన నగరం-- .
 9. అంబేద్కర్ సిద్ధాంతాలతో కాన్షీరాం స్థాపించిన పార్టీ-- .
 10. అంబేద్కర్ ఎప్పుడు మరణించాడు-- .

12 ఏప్రిల్, 2015

వర్థమాన మహావీరుడు (Vardhamana Mahavira)

(సమాధానాల కోసం తెల్ల బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి లేదా అన్ని ప్రశ్నల క్రిందుగా చూడండి)
 1. --
 2. --
 3. --
 4. --
 5. --
 6. --
 7. --
 8. --
 9. --
 10. --
విభాగాలు: భారతదేశ చరిత్ర, భారతదేశ ప్రముఖులు, జైనమతము,
Tags: Indian History Quiz, Jainism Quiz, Mahavira Quiz, History Quiz in Telugu, History GK in Telugu

11 ఏప్రిల్, 2015

జ్యోతిరావ్ ఫూలే (Jyotirao Phule)

(జ్యోతిరావు ఫూలే జన్మదినం సందర్భంగా)
(సమాధానాల కోసం తెల్ల బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి)
 1. -- .
 2. -- .
 3. -- .
 4. -- .
 5. -- .
 6. -- .
 7. -- .
 8. -- .
 9. -- .
 10. -- .
విభాగాలు:  భారతదేశ వ్యక్తులు,   మహారాష్ట్ర,   చరిత్ర,   1827,   1890,  

10 ఏప్రిల్, 2015

కస్తూర్బా గాంధీ (Kasturba Gandhi)

(ఏప్రిల్ 11 - కస్తూర్బా గాంధీ జన్మదినం సందర్భంగా)
(సమాధానాల కోసం తెల్లని బాక్సుపై మౌస్ కర్సర్ పెట్టండి లేదా అన్ని ప్రశ్నల క్రిందుగా చూడండి)
 1. -- .
 2. -- .
 3. -- .
 4. -- .
 5. -- .
 6. -- .
 7. -- .
 8. -- .
 9. -- .
 10. -- .
విభాగాలు: భారతదేశ వ్యక్తులు,   గుజరాత్,   భారతదేశ చరిత్ర,   మహాత్మాగాంధీ, 1869,  1944,